filament značenje

filament (kasnolat.) → prominencija