figura značenje

figura (lat.). 1. Lik. oblik. 2. lik prikaz čovjeka, životinje, fantastičnoga bića; lik na nekoj slici ili u skulpturalnoj skupini. 3. Vrsta pjesničkoga ukrasa, postupak ili način izražavanja. 4. U plesu, naziv za pojedine kretnje plesača.