Fidži značenje

Fidži, država u otočju Fiji (Viti), JZ dio Tihoga oceana; 18 270 km2, 775 077 st. Gl. grad Suva (otok Viti Levu). Sastoji se od otoka Viti Levu (10 429 km2), Vanna Levu (5556 km2), Taveuni (470 km2), Kandavu (411 km2), Lau, Asua, Koro, Ngau, Ovalau i o. 250 otočića skupine Lau. Veći otoci građeni su od vulkanskih stijena, manji od koraljnih vapnenaca (atoli). Tropska klima; temperatura: 23–30 °C; padaline: 2300–3000 mm. Stanovnici: Fidžijci (51%; mješanci Polinezijaca i Melanezijaca), Indijci (44%), Polinezijci, Melanezijci, bijelci. Službeni jezik engleski. Poljoprivreda: šećerna trska, riža, kokosova palma, ananas, sisal. Plantaže kaučukovca. Stočarstvo; ribarstvo. Ležišta zlata i srebra. Prehr. i duhanska ind.; proizvodnja cementa. Turizam. Gl. luke Suva, Lautoka, Levuka. Međunar. zračne luke Nadi i Nausori. Od 1874. brit. posjed; autonoman od 1966., neovisan od 1970. Ratu Kamisese Mara bio je premijer 1970–87. te predsj. 1993–2000. Izražene su polit. suprotnosti autohtonih Fidžijaca (imaju polit. prevlast) i ekon. snažnije indijske zajednice.