fertirigacija značenje

fertirigacija (lat.), gnojenje otopljenim mineralnim ili suspendiranim org. gnojivima u vodi za natapanje.