ferije značenje

ferije (lat.). 1. U ant. rim. kalendaru, praznični dani određeni za javne ili privatne svetkovine. 2. U kat. liturgiji, dani u tjednu (s oznakom rednoga broja). 3. Duže razdoblje namijenjeno odmoru; godišnji odmor, praznici (školske f.).