Feničani značenje

Feničani (sami sebe nazivali Kanaancima), semitski narod naseljen u Feniciji, istaknuti pomorci (oplovili Afriku); kolonizatori (Cipar, Sicilija, Sardinija, Španjolska, S Afrika – najpoznatija kolonija Kartaga). Uz Feničane se vezuje nastanak i širenje alfabeta.