farsa značenje

farsa (franc.), kratak veseo kaz. pučki komad u kojem je humor grub i izravan, lakrdija.