farmaceutska kemija značenje

farmaceutska kemija, grana kemije, proučava kem. tvari koje služe kao lijekovi.