faradizacija značenje

faradizacija (po M. Faradayu), liječenje izmjeničnom strujom niske frekvencije, izaziva kontrakcije atrofiranih mišića.