Fallières značenje

Fallières, Armand (1841–1931), franc. političar; 1883. predsj. vlade; za njegova mandata kao predsj. republike (1906–13) odvojena je crkva od države i poništena osuda kapetana Dreyfusa.