Falkland značenje

Falkland (španj. Islas Malvinas), otočna skupina u JZ dijelu Atlantskoga oceana; 12 173 km2, 2607 st. Stočarstvo, ribarstvo, kitolov; turizam. Najveći grad Stanley. – Otkriveni 1592., od 1833. otoci su brit. krunska kolonija. U pomor. bitki kod F. 1914. brit. eskadra porazila je njemačku. Sporovi u britansko-argentinskim odnosima (→ Falklandski rat).