faktura značenje

faktura (lat.). 1. Isprava koju prodavač ispostavlja kupcu za prodanu robu, ili izvršitelj neke usluge njezinu naručitelju. 2. U umjetnosti, način izradbe nekoga djela, ukupnost tehn. sredstava u umj. radu.