faktorija značenje

faktorija (engl.), nekoć, veća ispostava, naseobina eur. trgovaca u prekomorskim zemljama.