faktografija značenje

faktografija (lat.+grč.), pisanje koje se temelji na činjenicama, bez većih analiza ili komentara.