fakt značenje

fakt (fakat) (lat.), činjenica, čin, zbiljski događaj.