Faiyûm značenje

Faiyûm (Al-Fayyūm), pokrajina na I rubu Libijske pustinje, Egipat; 1827 km2; 1 995 000 st. Među najplodnijim egipatskim područjima. Uzgoj žitarica, mediteranskih kultura. Upravno središte Al-Fayyûm (El-Faiyum). Brojni arheol. nalazi.