facies značenje

facies (lat.), biol 1. vanjski izgled neke biljne ili životinjske vrste ili skupine vrsta; 2. u fitocenologiji, najniža sistematska jedinica, biljna zajednica koja nema posebnih svojstvenih vrsta. 3. geol paleontološke i petrografske, odn. litološke osobine stijene, s pomoću kojih se može zaključiti o mjestu i uvjetima njihova postanka.