ex tunc značenje

ex tunc (lat.), pravo oznaka da pravni posao vrijedi od nekoga ranijega pravno relevantnog trenutka.