ex professo značenje

ex professo (lat.), službeno, po profesionalnoj dužnosti, po zvanju.