ex lege značenje

ex lege (lat.), pravo izraz koji znači da neko pravo ili pravni odnos nastaje po sili zakona, ili dr. pravnoga propisa, koji ima snagu zakona.