evanđelisti značenje

evanđelisti, pisci četiriju novozavjetnih evanđelja: Matej, Marko, Luka i Ivan. Od 4. st. za njih su se u kršć. ikonografiji upotrebljavali simboli: za Mateja anđeo, za Marka lav, za Luku vol i za Ivana orao.