Eurovizija značenje

Eurovizija (lat.), naziv za simultanu međunar. razmjenu programâ u okviru Europske unije za radiofuziju i televiziju (engl. European Broadcasting Union, akr. EBU; franc. Union Européenne de Radio Diffusion et de Télévision, akr. UER); sjedište u Ženevi.