Europsko udruženje za slobodnu trgovinu značenje

Europsko udruženje za slobodnu trgovinu (engl. European Free Trade Association, Efta), udruženje pojedinih eur. zemalja radi privredne suradnje i stvaranja zone slobodne trgovine, bez nadnac. integracijskih oblika. Osnovale su ga 1960. Austrija, Danska, Norveška, Portugal, Švedska, Švicarska i Velika Britanija. Naknadno se učlanjuju Finska, Island i Lihtenštajn, a pojedine zemlje istupaju zbog članstva u → Europskoj zajednici (EZ). 1992. EFTA i EZ potpisuju sporazum o stvaranju Europskoga ekonomskog područja. 2004. u njezinu su članstvu Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska.