Europska zajednica za atomsku energiju značenje

Europska zajednica za atomsku energiju (engl. European Atomic Energy Community, Euroatom), organizacija koju su 1957. osnovale države članice → Europske zajednice za ugljen i čelik (Francuska, Italija, SR Njemačka i zemlje → Beneluxa) radi usklađivanja nuklearnih programa. Broj država članica uvećava se širenjem → Europske zajednice i → Europske unije (u pridruženom su članstvu SAD i Kanada).