Europska ekonomska zajednica značenje

Europska ekonomska zajednica (engl. European Economic Community, EEC; hrv. EEZ), organizacija pretežito zapadnoeur. zemalja radi zajedničkoga tržišta i gospodarstvene integracije. Osnovale su je 1957 (u Rimu) države članice → Europske zajednice za ugljen i čelik – ECSC (Francuska, Italija, SR Njemačka i zemlje → Beneluxa); istodobno osnivaju i → Europsku zajednicu za atomsku energiju (Euroatom). 1965. EEZ, ECSC i AUROATOM u Bruxellesu potpisuju sporazum o udruživanju (stupio na snagu 1967) te sjedinjuju izvršna tijela i stručne službe; zajednički se nazivaju → Europska zajednica, ponekad i Europske zajednice (EZ). 1968. zemlje EZ-a uspostavljaju carinsku uniju. Članovima EZ-a postali su Danska, Irska, Velika Britanija (1973), Grčka (1981), Portugal i Španjolska (1986). Sporazumom iz Schengena (1985) dogovoreno ukinuće međusobnih graničnih kontrola (početno između Belgije, Francuske, Luksemburga, Nizozemske i SR Njemačke). 1986. zemlje EZ-a su u Bruxellesu potpisale Jedinstveni eur. sporazum o stvaranju → Europske unije (EU) kao nadnac. političke i ekonomske integracije. Radi potpunije gospodarstvene suradnje EZ i → Europsko udruženje za slobodnu trgovinu (Efta) 1992. potpisuju sporazum o stvaranju Europskoga ekonomskoga područja. Ugovorom iz Maastrichta 1992. EZ postaje EU.