Eurinoma značenje

Eurinoma, grč. mit, nimfa, kći Okeanova, mati triju Gracija.