eunuh značenje

eunuh (grč.), uškopljenik; na Istoku su eunusi obavljali službu haremskih čuvara, u Bizantu dvorskih komornika.