Euklid Megarski značenje

Euklid Megarski (o. ← 450. do ← 380), grč. filozof; učenik Sokratov, utemeljitelj megarske škole.