euhologij značenje

euhologij (grč.), liturgijska knjiga u pravosl. crkvi.