euhiti značenje

euhiti (grč.) (sirski: mesalijani), mistična kršć. sljedba u Mezopotamiji i Siriji u 4. i 5. st.