Eufrat značenje

Eufrat (arap. Al-Furat), rijeka u Turskoj, Siriji i Iraku; duga o. 2700 km; spojena s Tigrisom, ulijeva se kao Shatt-al-arab u Perzijski zaljev. Plovna do grada Hita. Akumulacijska jezera na Eufratu služe za dobivanje el. energije, natapanje. – pov U njezinu porječju razvijale se stare civilizacije (kaldejska, babilonska, asirska).