Eubeja značenje

Eubeja (novogrč. Évvoia), grč. otok u Z dijelu Egejskoga mora; 3658 km2, 215 100 st. Poljodjelstvo, ribarstvo, turizam. Ležišta magnezita, mramora, ugljena. Upravno središte Khalkida. – pov U antici naseljena Jonjanima; ← 506. dolazi pod vlast Atene, a nakon Peloponeškoga rata samostalna. Od ← 338. priznaje vlast Makedonije, od ← 146. Rima, potom Bizanta, Venecije (14–15. st.), zatim Turaka do 1830.