Etruščani značenje

Etruščani (lat. Etrusci, Tusci, grč. Tyrrhenoi, Tyrsenoi, vlastiti naziv: Rasenna), drevni narod (← 1. tisućljeće) nepoznata podrijetla, sa središtem u sr. Italiji (Toskana), gdje su osnovali konfederaciju od 12 gradova. Svoju vlast šire na susjedna područja. Nakon poraza kod Kume ← 474. od južnoitalskih Grka, njihov utjecaj slabi. U ← 4. st. vode borbe s Rimljanima pod čiju vlast potpadaju nakon bitke kod Vadimonskoga jezera ← 283. No i nakon toga njihova urbana civilizacija snažno je utjecala na rimsku. Pod grč. utjecajima razvili su osebujnu umjetnost (grobnice sa zidnim slikama, hramovi, plastika, nakit).