etiologija značenje

etiologija (grč.), sveukupnost uzroka nekoj pojavi; dio medicine koji se bavi istraživanjem uzroka bolestima.