etimon značenje

etimon (grč.), lingv iskonski oblik, osnovna riječ, etimološko ishodište (ili »iskonsko značenje«), korijen iz kojega se izvode druge riječi.