etimologija značenje

etimologija (grč.). 1. Znanost koja proučava podrijetlo, semantički i formalni razvoj pojedinih riječi polazeći od sadašnjega stanja prema najstarijem dostupnom stanju, a ujedno istražuje i njihove veze s riječima istoga podrijetla u dr. jezicima. E. se temelji na postojanju glasovnih i značenjskih zakonitosti u razvoju jezika. 2. Podrijetlo i povijest (odn. objašnjenje podrijetla i povijesti) neke riječi.