etida značenje

etida (franc. étude: vježba), instrumentalna skladba u kojoj je obrađen određeni tehn. problem. U romantizmu nastaju e. koncertantnoga karaktera (F. Chopin, F. Liszt, N. Paganini).