etat značenje

etat (franc.), drvna masa u šumi, najčešće izražena u kubičnim mjerama, koja je predviđena za sječu u tijeku jedne godine (godišnji e.) ili u određenom razdoblju (periodični e.).