Esztergom značenje

Esztergom (stari hrv. naziv Ostrogon), grad na Dunavu, nasuprot slovačkom gradu Šhírovu, S Madžarska; 29 300 st. Ind. strojeva, kem., tekst. industrija. U 10. st. sjedište Arpadovića, 1242. razorili ga Mongoli, potom obnovio Bela IV; 1543–95. i 1605–83. pod Turcima.