Estremadura značenje

Estremadura, pov. pokrajina na JZ Portugala. Upravno središte Lisabon.