esterifikacija značenje

esterifikacija, proces stvaranja estera.