Essaouira značenje

Essaouira (arap. Al-Suwayra; pr. Mogador), grad i luka na atlantskoj obali Maroka; o. 70 000 st. Turizam. Spominje se u ← 5. st. (Hanno); u 11. st. arap. naselje; u 16. st. port. utvrda; 1844–1956. pod vlašću Francuske.