Esmeraldas značenje

Esmeraldas, grad i luka na Tihome oceanu, SZ Ekvador; 117 700 st. Sveuč. (osn. 1970). Rafinerija nafte. Izvoz naftnih derivata, banana, drva.