Eshil značenje

Eshil (← 525. do ← 456), grč. književnik, tvorac klas. grč. tragedije; napisao 90 drama, od kojih je sačuvano 7 tragedija (Perzijanci; Sedmorica protiv grada Tebe; Okovani Prometej; Orestija). Uveo na scenu drugoga glumca i povećao udio dijaloga na račun korskih pjesama.