erozija značenje

erozija (lat.). 1. geol proces oblikovanja reljefa razaranjem i odnošenjem površinskih dijelova Zemljine kore mehan. i kem. djelovanjem tekućica (fluvijalna ili riječna e.), mora i jezera (abrazija), leda (glacijalna ili ledenjačka e.) i vjetra (eolska e.). 2. med sitan površinski defekt sluznice (npr. na ušću maternice, na sluznici želuca), izaziva krvarenje. 3. tehn površinsko razaranje materijala strojeva u tijeku rada (npr. djelovanjem vode, pare, kavitacije).