Ernst značenje

Ernst, Max (1891–1976), njem. slikar i kipar, od 1921. živio u Francuskoj i SAD; dadaist, potom nadrealist; među prvima radio kolaže.