ergotizam značenje

ergotizam (franc.), trovanje brašnom koje sadrži raženu gljivicu; u sr. vijeku raširen u obliku epidemija.