ergot-alkaloidi značenje

ergot-alkaloidi, skupina alkaloida koji dolaze u raženoj gljivici (Claviceps purpurea); iz roda Claviceps izolirano je preko 40 alkaloida kojima osnovnu strukturu čini lizerginska kiselina; imaju snažno fiziološko djelovanje, uzrokuju → ergotizam; amidi lizerginske kiseline (→ LSD) uzrokuju psihoze slične shizofreniji.