epizoda značenje

epizoda (grč.). 1. Uzgredna zgoda, slučaj, upadica; sporedan, nebitan, nevažan događaj. 2. Manji, umetnuti ili samostalni odlomak u knjiž. ili glazb. djelu.