epistaza značenje

epistaza (grč.). 1. U filogenezi, zaostajanje jedne od dviju vrlo srodnih vrsta, koja je s obzirom na jedno svojstvo na filogenetski nižem razvojnom stupnju. 2. U genetici, sprječavanje funkcije jednoga gena genom istoga genotipa, ali udaljena genskoga položaja, koji upravlja izgradnjom nekoga svojstva.